Klasztor Nowodziewiczy w Moskwie

Odwiedzając Moskwę nie sposób nie dostrzec charakterystycznych zabudowań tuż nad rzeką. Otoczony warownym murem kompleks klasztoru Nowodziewiczego stanowi jedno z najpiękniejszych miejsc w rosyjskiej stolicy. W jego wnętrzu znajduje się również mająca olbrzymią wartość dla kościoła prawosławnego ikona. 

Klasztor Nowodziewiczy – na pamiątkę zwycięstwa

Pierwsze budynki sakralne na tym terenie powstały w XVI wieku z rozkazu cara Wasyla III. W owym czasie powszechne było fundowanie świątyń jako podziękaBogu za wyjątkowo ważne zwycięstwa podczas wojen. Rosyjski władca po zdobyciu twierdzy w Smoleńsku postanowił wybudować cerkiew, w której umieścił Ikonę Matki Boskiej Smoleńskiej. Podczas Wielkiej Smuty w tej świątyni koronował się na cara Borys Godunow. Polecił on również wybudowanie warownych murów wokół monasteru, aby nadać mu charakter miejskiej twierdzy. W czasach Piotra I, Klasztor Nowodziewiczy zaczął pełnić funkcję więzienia dla kobiet z bojarskich rodów. Wewnątrz jej murów przetrzymywana była między innymi siostra oraz pierwsza żona cara. Gdy władzę w Rosji objęli bolszewicy budynki klasztorne przeznaczone zostały na siedzibę wydziału teologicznego. Dopiero w 1994 roku cerkiew zwrócona została władzom duchownym. W 2004 roku decyzją UNESCO Klasztor Nowodziewiczy wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.

Ulubione miejsce nowożeńców

Obecnie w klasztorze mieszka kilkadziesiąt mniszek, opiekujących się zabudowaniami. Wstęp na teren kompleksu jest dostępny bezpłatnie i przez całą dobę. Wnętrza świątyń odwiedzać można jedynie do godziny 18:00. Podczas spaceru po dziedzińcu można łatwo natknąć się na nowożeńców, którzy przybywają z całego miasta, aby zrobić tu pamiątkowe sesje fotograficzne.

Klasztorne miasto otoczone murem

Wewnątrz obwarowań, największą atrakcję stanowi wzorowany na kremlowskim Soborze Uspieńskim, Sobór Ikony Matki Boskiej Smoleńskiej, w której wnętrzu znajduje się wspaniała ikona przywieziona ze Smoleńska. Innym niezwykle atrakcyjnym obiektem jest wybudowana w XVII wieku w stylu baroku naryszkinowskiego dzwonnica. Wysoka na 72 metry wyraźnie góruje nad zabudowaniami. Innym równie pięknym obiektem jest cerkiew Przemienienia umiejscowiona nad jedną z bram wjazdowych. Również ona zaprojektowana została zgodnie z założeniami rosyjskiego baroku.

Cmentarz zasłużonych mieszkańców miasta

Nie sposób odwiedzić klasztoru z pominięciem znajdującego się przy jego murach cmentarza. Wielu mieszkańców miasta składa kwiaty na tutejszych mogiłach zasłużonych Rosjan. Pochowani zostali tam np. Anton Czechow, Raisa Gorbaczowa czy S. Bondarczuk.

Dodaj komentarz