Na Słowację tylko z negatywnym wynikiem testu!

Ci z Was, którzy planują krótki wypad na Słowację, czeka niemiła niespodzianka. Od dnia 2 listopada 2020 roku zarówno wjazd i pobyt w Republice Słowackiej oraz tranzyt przez jej terytorium jest możliwy wyłącznie po okazaniu negatywnego testu na COVID-19.

Nowe kryteria odnośnie wjazdu są ściśle związane ze wzrostem liczby przypadków COVID-19. W świetle aktualnego rozporządzenia, Słowacy wprowadzili m.in. zakaz opuszczania miejsca zamieszkania lub zakwaterowania bez ważnej przyczyny (co dotyczy także turystów). Władze Słowacji mają też pomysł, by wszystkich mieszkańców tego kraju poddać obowiązkowym testom na obecność koronawirusa. Takie są plany, a jak sytuacja ma się aktualnie?

Osoby wracające do Polski z państw uznanych za mniej bezpieczne pod kątem zagrożenia epidemicznego (m.in. Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Malta, Portugalia, Rumunia, Serbia i Ukraina) mogą przejechać przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin od momentu wjazdu bez zatrzymywania się. Nie dotyczy to tankowania na stacjach benzynowych.

Niezastosowanie się do nowych wytycznych skutkować będzie mandatem w wysokości do 1659 EUR.

Dodaj komentarz