Obydalej.pl: Niezwykłe miejsca: Flag Tower, Cytadela w Hue, Wietnam

Flag Tower

Flag Tower, znajduje się w Cytadeli w dawnej stolicy Wietnamu, Hue. To część ogromnego kompleksu dawnej siedziby cesarza Wietnamu. Znajduje się tu Zakazane Miasto, do którego dostęp miał tylko cesarz, liczne świątynie oraz budynki najbliższej rodziny przywódcy Wietnamu.

Co ciekawe, o odbudowę i renowację konkretnych budynków dbają poszczególne państwa. Znalazł się tu także polski element – restaurację jednej z największych świątyń kompleksu sfinansował rząd Rzeczpospolitej.

Obraz Minh Thái Lê Pixabay

Dodaj komentarz