Ubezpieczenie OC dla narciarzy

Od 1 stycznia 2022 roku każdy narciarz korzystający z włoskich stoków musi posiadać ubezpieczenie. Taka polisa obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Brak polisy będzie skutkował mandatem w wysokości od 100 do 150 euro, a nawet odebraniem skipassu.
Przypominamy, że SIGNAL IDUNA oferuje takie ubezpieczenie i rekomendujemy zakup PAKIETU NARCIARSKIEGO, który zawiera również ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

Dla kogo?
Zalecamy posiadanie takiego ubezpieczenia przy wyjazdach narciarskich do wszystkich krajów i proponujemy wybór jak największych sum ubezpieczenia.

Co nam daje?
Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed skutkami finansowymi, często bardzo poważnymi, które mogą być konsekwencją np. zderzenia z inną osobą na stoku. Poszkodowana osoba lub też w jej imieniu miejscowa kasa chorych, może dochodzić od ubezpieczonego pokrycia kosztów leczenia, kosztów powypadkowej rehabilitacji oraz pokrycia innych strat np. utraconych zarobków w związku z absencją w pracy.

Czy warto?
Doświadczenie wskazuje, że odszkodowania w takich przypadkach mogą być bardzo wysokie i sięgać dziesiątek tysięcy euro. W razie zaistnienia zdarzenia zalecamy niezwłoczny kontakt z Centralą Alarmową i postępowanie zgodnie ze wskazówkami operatora. Czasami takie sprawy znajdują finał w sądzie, a ubezpieczenie pokrywa również koszty sądowej ochrony ubezpieczonego.

O czym pamiętać?
Warto pamiętać o zebraniu danych kontaktowych do osób będących świadkami zdarzenia i ewentualnych nagrań z monitoringu, co może być pomocne przy określaniu winy stron.
Należy jednocześnie pamiętać o określonych w OWU ograniczeniach odpowiedzialności, w tym m.in. związanym ze spożywaniem przez ubezpieczonego alkoholu.

Dowiedź się więcej o naszej ofercie ubezpieczeń:
61 841 09 00
office@bluesky.pl

Przeczytaj również o innych niezawodnych ubezpieczeniach Signal Iduny.

Dodaj komentarz