Wiza do USA

Chęć zobaczenia tego, co nieznane i potrzeba poszerzania swoich horyzontów, przyświecała nie tylko wielkim odkrywcom. Człowiek od zawsze miał naturę odkrywcy, która dzisiaj przejawia się np. w zamiłowaniu do podróży. Nic więc dziwnego, że wiele osób słysząc o tak zwanym amerykańskim śnie, chciałoby odwiedzić USA. Należy jednak pamiętać o pewnych warunkach, jakie obywatele Polski muszą spełnić, aby móc bez problemu zobaczyć Stany Zjednoczone.

Ubieganie się o wizę

Podróżowanie w niektóre miejsca na świecie wiąże się z dopełnieniem pewnych formalności. Jeżeli marzy Ci się podróż do USA, musisz pamiętać o obowiązku posiadania wizy. Wbrew pozorom staranie się o przyznanie wizy nie jest rzeczą trudną czy wręcz niemożliwą do zrealizowania. Wystarczy wybrać odpowiednią kategorię wizową oraz postępować według procedur. Podstawowym rozróżnieniem jest podział na wizę imigracyjną i nieimigracyjną. Wiza imigracyjna dotyczy osób, które starają się o stały pobyt na terenie danego kraju, natomiast wiza nieimigracyjna to dokument wydawany osobom, które planują wyjazd w celu turystycznym, służbowym, edukacyjnym czy medycznym. Najbardziej popularnym rodzajem jest wiza nieimigracyjna. Jakie kroki należy wykonać, aby ubiegać się o ten dokument?

Obraz Michael Bußmann Pixabay

Wiza do USA wydawana jest przez Ambasadę, a także Konsulat Stanów Zjednoczonych. Aby starać się o wizę nieimigracyjną, na samym początku należy wybrać kategorię wizową na podstawie celu podróży. Jeżeli chcesz odwiedzić USA ze względów rekreacyjnych bądź zawodowych, musisz wybrać kategorię wizową B-1 w przypadku wyjazdu służbowego lub B-2 jeżeli chodzi o wyjazd turystyczny (często zdarza się, że wizy te wydawane są razem w postaci wizy B1/B2). Następnie należy uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę – w przypadku kategorii B wynosi ona 160 USD. Należy pamiętać, że owa opłata jest bezzwrotna, nawet w przypadku, gdy wiza nie zostanie wydana. Teraz wystarczy wypełnić wniosek wizowy DS-160. Prawidłowe uzupełnienie formularza jest niezwykle ważne, ponieważ po jego wysłaniu, nie można już wprowadzać poprawek.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie terminu rozmowy z konsulem. Można to zrobić przy pomocy internetu lub telefonicznego biura obsługi klienta. Aby umówić się na spotkanie, należy podać numer paszportu, numer opłaty wizowej oraz numer kodu z wniosku DS-160. Wybrany termin rozmowy musi być dobrze przemyślany, gdyż możliwość przełożenia spotkania jest ograniczona. Zmiana terminu może oznaczać konieczność wniesienia kolejnej opłaty wizowej. W dniu umówionej rozmowy i o wyznaczonej godzinie, musisz osobiście stawić się w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych i obowiązkowo mieć przy sobie takie dokumenty jak: wydruk wniosku wizowego, dowód wniesienia opłaty, ważny paszport, a także wydruk potwierdzający umówienie na rozmowę. We względu na aspekty społeczne, kulturalne bądź zawodowe, konsul może zażądać dodatkowych dokumentów: aktualne potwierdzenie dochodów i odprowadzania podatków, plan podróży (jeżeli taki istnieje) oraz ewentualne dokumenty sądowe. Następnie, jeżeli wniosek rozpatrzono pozytywnie, to paszport z wizą zostanie odesłany do wcześniej wybranego miejsca odbioru dokumentów.

Obraz skeeze Pixabay

Wiza do USA – termin ważności a długość pobytu

Wiza do USA to dokument, o który stara się wiele osób. Częstym błędem po otrzymaniu wizy jest traktowanie jej ważności oraz dozwolonego czasu pobytu jako zamiennych terminów. Otrzymanie wizy nie jest gwarancją wjazdu na teren USA, lecz informuje jedynie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez konsula i pozwala na podróż do tzw. punktu granicznego, czyli np. lotniska, gdzie amerykański urzędnik imigracyjny wydaje zezwolenie na wjazd i określa długość pobytu, który zostaje zarejestrowany w formularzu I-94. Decyzja urzędnika imigracyjnego to właściwy czas pobytu, natomiast ważność wizy to okres od daty jej wydania do terminu upływu jej ważności. Zatem nie należy wpadać w panikę, gdy podczas przebywania w Stanach Zjednoczonych wiza straci ważność, ponieważ nie wpływa ona na dopuszczalną długość pobytu określoną przez urzędnika. Pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych można rozpocząć nawet ostatniego dnia ważności wizy.

Wiza tranzytowa

Obowiązek posiadania wizy dotyczy także osób, które na terenie USA będą jedynie przejazdem. W przypadku kiedy wybierasz się np. do Ameryki Południowej, ale czeka Cię przesiadka w Stanach Zjednoczonych i tak musisz posiadać ważną wizę. Wiza tranzytowa, czyli kategoria C-1, uprawnia do przebywania na terenie USA tylko przejazdem, w celu przedostania się do innego kraju. Osoby posiadające wizę na pobyt czasowy B1/B2, nie muszą starać się o wizę tranzytową. Aby otrzymać wizę C-1, należy wykazać, że na terytorium Stanów Zjednoczonych przebywa się jedynie przejazdem oraz wykazać trwałe więzi np. powiązania rodzinne z krajem zamieszkania. Koszt złożenia wniosku o wizę tranzytową to 160 USD, czyli tyle samo co w przypadku starania się o wizę czasową B-2.

Odbiór paszportu z wizą

Po przyznaniu wizy, paszport należy odebrać we wcześniej wybranym punkcie odbioru dokumentów. Nie ponosi się za to żadnej opłaty, jednak należy pamiętać, że po paszport trzeba się zgłosić w ciągu dziewięciu dni od daty potwierdzenia jego gotowości do odbioru. W przeciwnym razie może się to wiązać z opóźnieniami, uciążliwymi szczególnie dla osób, którym zależy na czasie i szybkim otrzymaniu wizy. Podczas odbioru paszportu, trzeba okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, kiedy z jakiejś przyczyny nie można odebrać paszportu osobiście, może to zrobić osoba upoważniona. Warunkiem jest posiadanie przez nią takich dokumentów jak: kserokopia dokumentu tożsamości właściciela paszportu oraz podpisane przez niego upoważnienie, które powinno zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko właściciela paszportu.

Mimo pewnych procedur i konieczności posiadania wizy, USA ciągle pozostaje celem podróży wielu Polaków. Jedni szukają tam przygód, inni nowych doświadczeń, a jeszcze inni wybierają Amerykę po prostu z ciekawości. Bez względu na powód, Stany Zjednoczone ciągle kuszą podróżników i chyba już na stałe zapiszą się na turystycznej mapie milionów ludzi jako kraj, który trzeba zobaczyć na własne oczy.

Dodaj komentarz