Wylot za granicę z dzieckiem. Jakie dokumenty należy przygotować?

 

W każdym przypadku jest nieco inaczej. Kiedy dziecko zabiera poza granice kraju dwoje rodziców, jeden rodzic, dziadkowie czy opiekunowie zorganizowanej wycieczki. Jedno jest pewne. Przed wylotem dziecko musi stać się posiadaczem dokumentu tożsamości. Jak przygotować się na wylot nieletniego z kraju?

 

Dowód lub paszport dla dziecka

Jeżeli rodzice chcą zabrać swoje dziecko za granicę, wystarczy, że będzie miało ono wyrobiony paszport lub dowód osobisty (w zależności od kraju, do którego się wybieramy). Jak wyrobić dziecku dowód osobisty? Jeśli ma ono więcej niż 5 lat, musi być obecne w urzędzie podczas składania wniosku o dowód. Jeżeli nie ukończyło jeszcze 13 lat, to na miejscu muszą stawić się także rodzice dziecka (oboje). Jeśli dziecko nie jest pełnoletnie, ale ma więcej niż 13 lat, wystarczy, by przy składaniu wniosku był obecny tylko jeden rodzic. Podczas odbioru dowodu wystarczy, że w urzędzie stawi się tylko jedno z rodziców, a jeżeli dziecko ma ukończone 13 lat, może nawet samo odebrać swój dowód. Wnioski o dowód osobisty dla dziecka składa się w urzędzie miasta lub gminy, w zależności od miejsca zamieszkania.

 

W przypadku paszportu wniosek może być złożony w organie paszportowym w całym kraju, przez oboje rodziców dziecka. Jeśli ukończyło ono 5 rok życia, musi być również obecne przy składaniu wniosku. Powyżej 13 roku życia nieletni musi samodzielnie złożyć podpis pod dołączonym do wniosku zdjęciem.

 

 

Wyjazd z jednym rodzicem

Jeżeli rodzice oboje wybierają się z dzieckiem poza granice państwa, nie powinien pojawić się problem z kontrolą graniczną. Co jednak w momencie, gdy na zagraniczne wakacje z dzieckiem jedzie tylko mama lub tata? Na taką okoliczność należy przygotować osobny dokument, w którym rodzic oficjalnie poświadcza, że wyraża zgodę na wyjazd swojego dziecka. Najlepiej, gdy taka zgoda jest sporządzona w postaci aktu notarialnego. Wtedy podczas kontroli granicznej nie pojawi się obawa, że nieletni opuszcza kraj w wyniku kłótni rodziców o opiekę nad dziećmi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie zostało ustalone ojcostwo. W ostatnim przypadku do podróży za granicę konieczny będzie aktualny odpis aktu urodzenia osoby nieletniej.

 

Podróż bez rodziców

Coraz częściej zdarza się, że dzieci wylatują na zagraniczne wakacje bez rodziców – np. z dziadkami lub dalszymi krewnymi. Co ze zgodą na wyjazd w takim wypadku? Dokument, potwierdzający zgodę na wyjazd nieletniego z innymi opiekunami powinni podpisać i matka, i ojciec. W tym przypadku także dokument powinien zostać poświadczony notarialnie. Co w praktyce oznacza taka zgoda? Wprawdzie najważniejsze jest, że dzięki niemu dziecko może przebywać za granicą, ale tego typu dokument pozwala też na decydowanie o dziecku np. w przypadku wizyty w szpitalu.