Czy Polska wprowadzi kwarantannę dla przyjezdnych ze strefy UE?

Jako, że święta Bożego Narodzenia są coraz bliżej,  rządy niektórych państw ogłosiły, że nałożą na przyjezdnych obowiązkową samoizolację. Czy Polska także pójdzie ich śladem?

 

Na dzień dzisiejszy, 10-dniowa kwarantanna dotyczy osób przybywających z państw spoza Unii Europejskiej. Czy na dniach się to zmieni?

Nie mam informacji o planowanych zmianach w tym zakresie – powiedział nam Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Oznacza to, że zasady kwarantanny będą obejmować, tak jak do tej pory.

Jednocześnie informuję, że wszyscy obcokrajowcy przebywający na terenie Polski muszą przestrzegać polskich przepisów przeciwepidemicznych, w tym również przepisów dotyczących zasad kwarantanny i izolacji – przypomniał przedstawiciel GIS.

A co w odwrotnej sytuacji? Na Polaków planujących wyjazd do Austrii, Szwajcarii lub Włoch czeka niestety obowiązkowa samoizolacja.

Dla kogo Polska wprowadzi przymusową kwarantannę?

Jak możemy wyczytać na stronie GIS, 10-dniowej kwarantannie polegają osoby, które przekraczają granicę RP stanowiącą jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że nie chodzi tu tylko o granice lądowe, ale również „granice morskie państw członkowskich, a także ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem że nie stanowią one granic wewnętrznych”.

Jednak i tu są wyjątki…

Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są następujące grupy osób:

  • obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski,
  • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
  • studenci, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
  • obywatele UE, Szwajcarii lub EOG,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • pasażerowie statku powietrznego, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym. Przy czym wyjątek stanowią pasażerowie statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi, Ukrainy albo Federacji Rosyjskiej,
  • przedstawiciele służb medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Więcej informacji na temat wjazdu na terytorium Polski można znaleźć na stronie Straży Granicznej.

 

Dodaj komentarz