Kraje UE powiedziały „tak” dla wspólnych zasad podróżowania

Tak jak pierwotnie planowano, kraje UE zgodziły się na wprowadzenie podziału państw i regionów na 4 kategorie. Są one oznaczone kolorami. Zabieg ten ma usprawnić podróże między regionami, gdzie wirus jest pod stałą kontrolą.
Poniżej prezentujemy nowe wytyczne odnośnie selekcji państw i regionów:

  • kolor zielony – obejmuje obszary, gdzie 14-dniowy wskaźnik nowych zakażeń jest niższy niż 25 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast wskaźnik pozytywnych testów jest niższy niż 4 %. Kraje UE zgodziły się, aby podróżujący z tych regionów nie podlegali żadnym restrykcjom wjazdowym;
  • kolor pomarańczowy – przeznaczony jest dla obszarów, gdzie wskaźnik nowych przypadków wynosi poniżej 50. Jednak wskaźnik pozytywnych testów wynosi 4 % lub więcej. Tutaj też przyjęto formę zamienną: gdzie wskaźnik na przestrzeni 14 dni może wynosić od 25 do 150 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a wskaźnik pozytywnych testów wynosi poniżej 4 %;
  • kolor czerwony – stosuje się go dla obszarów ze wskaźnikiem nowych zakażeń powyżej 50 lub więcej. A w odniesieniu do pozytywnych testów – od 4% wzwyż;
  • kolor szary – obowiązuje w strefach, gdzie nie ma wystarczających informacji lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300.

Dane te będą na bieżąco aktualizowane przez ECDC, czyli Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

A co z obostrzeniami wprowadzonymi przez kraje UE?

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, państwa członkowskie nie powinny ograniczać swobodnego przepływu osób podróżujących z lub do obszarów zielonych. Co spotkało się zresztą z ich akceptacją. Powiedzmy sobie szczerze: takich mikro i makroregionów praktycznie nie ma na terytorium UE.  Zatem problem jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać. Bowiem w myśl nowych regulacji, kraje UE będą miały do dyspozycji całą gamę nakazów i zakazów. Co prawda, podróżujący z jednego kraju członkowskiego do drugiego nie powinni się obawiać, że nie zostaną wpuszczeni,  ale… “Państwa, które uznają za konieczne wprowadzenie ograniczeń, mogą wymagać od osób  podróżujących z obszarów inne niż zielone poddania się kwarantannie lub wykonania testu po przylocie. Państwa członkowskie mogą zaoferować możliwość zastąpienia go testem przeprowadzonym przed przybyciem”.

Nie liczcie też na to, że znikną formularze lokalizacyjne. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że niebawem powstanie jeden, wspólny wzór dla wszystkich krajów UE.

Niemniej, gdy dany kraj zdecyduje się nałożyć ograniczenia względem innego państwa członkowskiego, powinno je o tym poinformować na 48 godzin przed. Z kolei jakiekolwiek ograniczenia wobec obywateli własnego kraju powinny być publikowane na 24 godziny przed wejściem tychże działań prewencyjnych w życie.

Dodaj komentarz