Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku

Wybierając się do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku najlepiej być w posiadaniu dwóch dokumentów: dowodu osobistego i paszportu. Takie rekomendacje płyną od rzecznika Lotniska Chopina w Warszawie.

Słowa te potwierdza zresztą resort spraw zagranicznych. W tamtejszym komunikacie, czytamy, że granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego do 30 września 2021 r. „Po tej dacie, przekraczanie granicy możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego paszportu” – zaznaczono.

„Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Odnotowuje się sytuacje, w których na granicy zatrzymywane są dowody osobiste zgłoszone wcześniej jako utracone” – czytamy na stronie MSZ.

Wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty pociąga za sobą jeszcze jedną ważna zmianę. Wiąże się ona ze zmianą limitów dotyczących wartości i ilości towarów przywożonych w bagażu osobistym.

Ponadto od 22 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ma to bezpośredni związek z wykryciem nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Znowelizowane rozporządzenie o zakazie lotów obowiązuje do 6 stycznia 2021 roku.

Dodaj komentarz