Program ratowania polskich lotnisk zatwierdzony przez KE

To już potwierdzone! Komisja Europejska zaakceptowała program ratowania polskich lotnisk na wniosek polskiego rządu. Niniejsze wsparcie finansowe opiewa na kwotę 32 milionów euro. Środki te mają zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa.

W ramach pomocy, KE zgodziła się na „zastrzyk gotówki” dla polskich lotnisk w wysokości 142 mln złotych. Nadmieńmy przy tym, że z dniem 15 marca Polska zdecydowała się zawiesić wszystkie loty krajowe i międzynarodowe. Pierwsze luzowanie obostrzeń rozpoczęło się od 1 czerwca, jednak część restrykcji obowiązuje do dnia dzisiejszego. To z kolei prowadzi do powiększania dziury budżetowej polskich portów lotniczych.

Wsparcie rządu będzie teraz miało formę dotacji bezpośrednich. Z dotacji będą mogły skorzystać wszystkie lotniska w Polsce. A jest ich łącznie 14.

Jak zaznacza jednak Komisja Europejska, „program obejmuje mechanizm wycofania, w ramach którego wszelkie ewentualne wsparcie publiczne otrzymane przez beneficjentów, które przewyższa rzeczywiste straty, będzie musiało zostać zwrócone”. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko, że pomoc państwa będzie wyższa, niż wysokość strat.

„Komisja nadmieniła, że przyjęty program zapewni rekompensatę za straty, które są bezpośrednio powiązane z epidemią. Uznała również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ odszkodowanie nie wykracza poza to, co jest konieczne do zrekompensowania strat. Tym samym pomoc jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa” – możemy przeczytać w komunikacie Komisji Europejskiej.

Nam jako pasażerom nie pozostaje nic innego jak mieć nadzieję, że program ratowania polskich lotnisk przyniesie pożądany efekt 🙂

Dodaj komentarz